מי שמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו כל קניה שלכם הולכת לזיכוי הרבים והפצת ספרי אמונהלחזק את עם ישראל! אפשר לקנות בכמות ולחלק לזיכוי הרבים64 עמודים בספר

שלך באהבה

5.00 ₪מחיר