מי שמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו 
כל קניה שלכם הולכת 
לזיכוי הרבים והפצת ספרי אמונה
לחזק את עם ישראל! 
אפשר לקנות בכמות ולחלק לזיכוי הרבים

מחברת התודות והנפלאות

15.00 ₪מחיר