מי שמזכה את הרבים אין חטא בא על ידו כל קניה שלכם הולכת לזיכוי הרבים והפצת ספרי אמונהלחזק את עם ישראל! אפשר לקנות בכמות ולחלק לזיכוי הרבים

התודות והישועות שלי

15.00 ₪מחיר